Részletes információ

Az ökológiai lábnyom egy szám, amellyel érzékletesen kifejezhető, hogy az emberiség mekkora terheléssel fogyasztja a Föld javait és ásványkincseit. Minél kisebb maga a szám, annál nagyobb esély van arra, hogy nem sodródik veszélybe a Föld ökológiai rendszere, maga a kék bolygó.

A végeredmény több értékből tevődik össze.  A mérleg egyik serpenyőjébe kerülnek a Föld biológiai adottságai, úgynevezett kapacitásai. A másik serpenyőbe az emberi civilizáció, a – legtöbbször nyakló nélküli – fogyasztás összetevői kerülnek.

Az ökolábnyom segítségével így összehasonlítható az emberi kereslet és a Földnek azon ökológiai kapacitása, amely képes a regenerálódásra.

Más megközelítésben, ez az – országonként változó – érték számszerűen kimutatja, mire van szükség ahhoz, hogy az emberek által elfogyasztott forrásokból a termőföldek és tengeri területek megújulása megtörténjen, illetve ami a hatalmas hulladékmennyiség ártalmatlanításához kell. Ezzel képesek vagyunk megbecsülni azt, hogy egy adott életvitel esetében a Föld hányadrésze, vagy a nagyon pazarló életmód eredményeként mennyi Föld bolygó szükséges az emberiség fenntartásához.

Az ökolábnyom értékét mindig globális hektárban (gha) kapjuk meg.

Mivel az ökolábnyom egy számítási módszer – vagyis mérhető, így képesek vagyunk rajta változtatni is. Ha tudjuk, hogy mennyi természeti erőforrást használunk, és hogy mennyi áll a rendelkezésünkre – azaz tisztában vagyunk az ökológiai lábnyomunk méretével, akkor csökkenteni is tudjuk azt. Az ökolábnyom számítások pontosan arra hívják fel a figyelmet, hogy szükséges annak a térnek a csökkentése, amelyet az emberek bolygónk felszínéből elhasználnak.

Forrás: www.okolabnyom.hu

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.