Mekkora a lábnyomunk?

Az Ökolábnyom nem más, mint egy adott népesség (vagy termék, szolgáltatás, rendezvény stb.) természeti „terhének” mértékegysége. Ha nagyobb „teher” vagyunk, mint amekkora a Föld eltartó képessége, akkor az élővilág és a jövő nemzedékek rovására élünk.

A jövőtől ellopott „hitelből” fedezzük a jelenlegi, pazarló életvitelünket.

Ökolábnyomunk a népességgel és a fogyasztással arányosan nő, miközben a Föld biológiai eltartó képessége egyre csökken. Egy ország lábnyomát a népességének mérete, egy átlagos lakójának fogyasztása, illetve a fogyasztott javak és szolgáltatások előállításának erőforrás-igénye határozza meg.

Jelenleg a Föld biológiailag produktív területe 13,6 milliárd globális hektár. Gondolj bele, hogy most 6,5 milliárdan lakunk rajta és mindjárt feltűnik, hogy mennyire kevés az egy főre jutó termékeny terület: egészen pontosan 2,1 globális hektár/fő! Összességében, ha a jelenlegi trendek folytatódnak, 2050-ben az emberiség kétszer akkora ütemben fogyasztja a Föld erőforrásait, mint ahogyan azok újratermelődnek.

Megszívlelendő, hogy míg a világon az ökológiai lábnyom átlagosan 2,7, addig a mi kis országunk, Magyarország ökológiai lábnyoma nem is olyan kicsi: 3,55

Forrás: www.kovet.hu

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.